top of page

תקנון ותנאי שימוש באתר
מבוא
ברוכים הבאים לאתר "עוגליתא" (להלן: "האתר") בבעלות 'עוגליתא" - גלית כהן, ח.פ 025568817 (להלן: "החברה") המשמש כאתר מכירות מקוון של סדנאות אפייה, עוגות, מארזי קינוחים, מוצרי אפייה ועוד (להלן: "המוצר").
אנא קרא/י את תקנון האתר בעיון.
הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה ומהווה את הצהרת המזמין/המשתמש באתר (להלן: "הלקוח") כי קרא את התקנון, הבין את תוכנו והוא מסכים/ה ומאשר/ת את כל תנאיו. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח ובין החברה. 
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שיקול דעתה הבלעדית וזאת בלא צורך במתן הודעה מוקדמת ללקוח. ללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או בעליו ו/או החברה בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. החברה רשאית לשנות או להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

רכישת מוצרים ושירותים באתר
האתר מציע לכם קנייה מקוונת נוחה, קלה ובטוחה של סדנאות אפייה, סדנאות ימי הולדת, עוגות, מארזי קינוחים, מוצרי אפייה ועוד. 
מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ.
תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את האתר ו/או את החברה. 
הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תיכנס לתוקף לאחר אישור התשלום ע"י חב' האשראי.
** ניתן לרכוש את המוצרים באתר בכל עת ועד גמר המלאי. עם זאת, יתכן שיופיעו באתר גם מוצרים שאינם נמצאים בהכרח במלאי. במקרה זה וככל שהוזמנו מוצרים שאינם קיימים במלאי, הלקוח פוטר את האתר ו/או החברה מהתחייבות כלשהי לספק לו את המוצר.   
החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא למכור מוצר מסוים עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה ללקוח כל טענה או תביעה בעניין.  
מחיר המוצרים הנמכרים באתר ישתנה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך במתן הודעה מראש.
החברה רשאית לשנות/להוסיף/להוציא/להחליף בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי את היצע ו/או מגוון המוצרים/השירותים המוצגים באתר.
משלוחים
עלות המשלוח תקבע בהתאם למרחק ולמועד המשלוח ותשולם ישירות לשליח. 

מדיניות החזרות וביטולים 
ניתן לבטל הזמנה שבוצעה באתר עד 14 יום ממועד האספקה/המשלוח שנקבע.
ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה טלפונית לחברה ו/או באמצעות הודעה במייל ל: galitc224@gmail.com ובתנאי שהביטול אושר בכתב ע"י החברה. 

החזרת מוצרים
החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות שירות הלקוחות של האתר, כפי שתקבע מעת לעת.
לא תתאפשר החזרת מוצרים שיוצרו בעבודת יד.

מדיניות ביטול השתתפות בסדנה
ביטול השתתפות בסדנה וקבלת החזר מלא יתאפשר עד שבועיים (14 ימים) לפני מועד הסדנה 
לכל המאוחר. 
ביטול של עד שבוע לפני מועד הסדנה יחויב בדמי רישום מלאים.
דחיית מועד השתתפות בסדנה יתאפשר עד שבוע לפני מועד הסדנה ודמי הרישום ייגבו במלואם.
במהלך השבוע שלפני מועד הסדנה לא יתאפשרו כל שינוי/דחייה והתשלום ייגבה במלואו. 

אזהרת אלרגיות

 במוצרים של עוגליתא קיים שימוש בקמח (גלוטן), ביצים, מוצרי חלב, אגוזים ושקדים, שומשום, בוטנים.

במידה וקיימת אלרגיה כלשהיא הנכם מחויבים לעדכן את עוגליתא.

עוגליתא לא תקבל הזמנות שרמת האנרגיה בהן מסכנת חיים.

אבטחת מידע
אתר עוגליתא הינו אתר מאובטח הנתמך ע"י חברת WIX. באתר מופעלים מנגנוני הגנה ואבטחת מידע מתקדמים. למרות האמור לעיל, ידוע למשתמש כי השימוש במרשתת חשוף לסיכונים במערכות המבוססות רשתות תקשורת וכי על אף המאמצים שמשקיע האתר, אין אפשרות לאבטחה מוחלטת כנגד חדירה לאתר. האתר ו/או בעליו לא יהיו אחראים בשום מקרה לנזק שנגרם למשתמש בעקבות פריצה כאמור ולא יהיו אחראים בגין העברת מידע אודות המשתמש לצד ג' כלשהו ו/או פרסום המידע ו/או כל שימוש אחר שיעשה במידע הנוגד הוראות כל דין.
המשתמש מתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכדומה.
עם ההרשמה לאתר, הינך מסכים/ה לחברה או למי מטעמה להשתמש במידע המופיע בטופס הפרטים האישיים, באמצעות אימייל או אחר, על מנת לספק לך מידע על מוצרי החברה ושירותיה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. מידע אישי זה לא ייחשף בפני צד ג' ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות. 
 קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות הבעלות על המידע, תמונות, מאמרים, לוגו, זכויות יוצרים, סימני מסחר, שמות מסחריים, עיצוב גרפי וכו' שייכים בלעדית לחברה.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה מפורשת בכתב מטעם החברה. 

דין וסמכות שיפוט
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובעים ממנו ייעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך ברמלה (ובמקרה של סמכות שיפוט במחוזי- למחוז מרכז) תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדי והייחודית.
כל הודעה שתשלח ע"י האתר ללקוח על פי הכתובת או כתובת המייל שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרישום לאתר תיחשב כאילו הגיעה ליעדה ביום מסירתה.
 
בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר נשמח לתת לכם מענה באמצעות המייל galitc224@gmail.com או באמצעות "צור קשר" באתר.

הגנת הפרטיות
הזמנות דרך האתר מותנות במסירת פרטים מזהים נכונים (שם, כתובת, טלפון, כתובת מייל של הלקוח, אמצעי תשלום).  
בעת ההרשמה לאתר על הלקוח למלא טופס הצטרפות על פי ההנחיות המופיעות בו. הפרטים שיימסרו על ידי הלקוח ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמרו במאגר המידע של האתר והלקוח מאשר לחברה לעשות בהם שימוש בכפוף להוראות כל דין.
הלקוח מצהיר כי ההרשמה לאתר מהווה אישור מצידו להימנות על תפוצת הדיוור הישיר של בעלי האתר או מי מטעמם.
עם הצטרפותו לאתר, מאשר הלקוח לחברה לכלול אותו ברשימת לקוחותיה ולעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידו במועד ההרשמה ו/או שיצטברו אודותיו במהלך השימוש באתר, על מנת ליצור איתו קשר ולעדכנו במבצעים באתר או בשירותים נוספים.

תנאים לגבי הוספת תגובות והודעות
האתר מאפשר למשתמש להעלות חוות דעת לגבי מוצרים. פרסום חוות הדעת יהיה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. יוער כי החברה ו/או מנהלי האתר אינם עורכים את חוות הדעת המתפרסמות באתר ואינם בודקים את מהימנותן, דיוקן ונכונותן. לאור זאת, המשתמש מסכים כי בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק ישיר או עקיף שינבע או ייגרם כתוצאה מחוות הדעת.
המשתמש מתחייב כי חוות הדעת שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ולא יכללו כל מידע המפר זכויות קנייניות של אחרים או כל התייחסות העלולה לפגוע בזולת ו/או כל מידע שאינו חוקי ו/או המהווה לשון הרע ו/או פוגע בפרטיות ו/או כל חומר העלול להטעות את הצרכן.
המשתמש מתחייב לפצות או לשפות את החברה ו/או את בעלי האתר בגין כל הוצאה או נזק שיגרמו להם עקב הפרת הוראות תקנון זה או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.
ידוע למשתמש כי החברה רשאית לערוך, לתקן או למחוק את חוות הדעת שנכתבו על ידו, בשלמותן או בחלקן וכן כל חומר או מידע מהאתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי שתהיה מחוייבת לתת על כך הודעה ללקוח.

bottom of page